Akční nabídka  
Nové zboží  
Vše o nákupu  
Kontakty  
Nákupní košíkNákupní košík
0 položek v košíku   
0,- Kč
Přihlásit se  
Pokladna  
Česky
Úvod » Reklamační řád Vyhledávání :
 
   Zeptejte se
box
box
   Kategorie
box
 
 Záclony a závěsy
 
 Dekorační látky
 
 Bavlněné látky
 
 Povlečení
 
 Prostěradla
 
 Polštáře a přikrývky
 
 Deky
 
 Přehozy
 
 Ručníky a osušky
 
 Do koupelny
 
 Do kuchyně
 
 Ubrusy a prostírky
 
 Švadlenka, tvoření a ostatní...
 
 Dětský textil
 
 ! AKCE !
 
 VÝPRODEJ, SLEVA!

Všechno zboží
Všechno zboží dle katagorií

box
   Informace
box
Obchodní podmínky
 
Dodací a platební podmínky
 
Ochrana osobních údajů
 
Reklamační řád
 
Telefonická objednávka
 
Odkazy
 
Kontaktní informace

box
   Články
box
Nové články (0)
Všechny články (7)
Jak objednat zboží? (1)
Newsletter Textil Soldán.cz
O zboží (6)
box
   Doporučujeme více
box
Povlečení dětské SIMPSONS FAMILY 2016 - bavlna - 140x200cm
Povlečení dětské SIMPSONS FAMILY 2016 - bavlna - 140x200cm
681,- Kč
box
   Akce více
box
Záclona metrová CLASSIC - bílá (A2525) - VÝPRODEJ, SLEVA 50%
Záclona metrová CLASSIC - bílá (A2525) - VÝPRODEJ, SLEVA 50%
180,- Kč
90,- Kč
box
   Nejprodávanější
box
01.Obšití a zapravení svislých okrajů záclony / voálu / závěsu
02.Našití řasicí pásky / stuhy
03.Řasicí páska - šířka 2,5 cm - tužkové sklady - 1:2 - průhledná
04.Řasicí páska - šířka 2,5 cm - 2 sklady - 1:2 - průhledná
05.Voál šifon metrový UNI - bílý - s olůvkem
06.Řasicí páska - šířka 2,5 cm - pravidelné sklady - 1:1,5 - průhledná
07.Řasicí páska - šířka 5 cm - tužkové sklady - 1:2 - průhledná
08.Záclona metrová - organza bílá UNI, lesklá, s olůvkem
09.Provázková záclona kusová PROVÁZKY AGA - barevná (7 barev)
10.Záclona metrová voál bílý se vzorem (R0557)
box
   Podporujeme
box
box
Reklamační řád HEADING_TITLE

Reklamační řád 

 

Reklamační řád provozovatele internetového obchodu Textil Soldán.cz, společnosti Textil Soldán s.r.o., Vejvanovského 469/8, Kroměříž (dále jen "prodávající"), slouží k informování kupujících, kteří jsou zároveň spotřebiteli (dále jen "kupující") o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen "zboží"), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Ostatní záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídím právním řádem České repubilky.

 

I. Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména že 

  • Zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle vzorku nebo předlohy,

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 

Prodávající NEODPOVÍDÁ kupujícímu za vady v těchto případech:

  • Byla-li vada na zboží již v okamžiku převzetí a na tuto vadu byla sjednána nižší cena nebo sleva z kupní ceny, nebo pokud kupující o vadě věděl,

  • jde-li o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,

  • pokud byla vada způsobena kupujícím, vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením

  • vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,

  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží již při převzetí zboží kupujícím.

II. Uplatnění reklamace

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a že reklamuje u správného prodávajícího. To lze prokázat nejlépe dokladem o koupi, či jiným dokladem obsahujícím identifikaci prodávajícího, reklamovaného zboží a datum koupě.

 

Má-li zboží při převzetí vady, může kupující vždy požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li možné dodání nového zboží bez vad nebo výměna součásti, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Pokud nemůže kupující zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (obvykle tři krát a více) nebo pro větší počet vad (obvykle tři a více), má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu součásti, nebo odstoupení od smlouvy. 


III. Lhůta pro uplatnění reklamace

 

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá.

 

Kupující má povinnost oznámit zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží mu předat, aby vada mohla být přezkoumána.

 

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat.

 

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

Lhůtu pro uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží. Ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu používání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

IV. Vyřízení reklamace

 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen vydat mu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo ve složitějších případech do tří pracovních dnů. K této lhůtě se připočte doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, celkově nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na dodání nového zboží, odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

 

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

V. Smluvní záruka za jakost

 

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (např. záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí ustanovení článku II. tohoto reklamačního řádu.

 

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojítí zboží do místa určení.

 

VI. Řešení sporů

 

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat podle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.textilsoldan.cz.

Pokračovat
ÚVOD KONTAKT KOŠÍK POKLADNA MŮJ ÚČET
Copyright © Textil Soldán s.r.o.   |   Design by Karel Pěchovič

Katalog Bezva Portál  |  iObchody.com  |  Hledejceny.cz  |  Můj-nákup.cz  |  NejlepšíCeny.cz  |  InternetoveObchody.com  |  Keywords.cz  |  Shoops.cz - online shop  |  Katalog firem  |  Top-Internetové-Obchody.cz  |  Internet-Obchody.cz  |   Ishopy.com  |  Shopy.cz - Internetové obchody  |  OnlineShopy.cz  |  CenyZboží.cz  |  NejNákup.cz vyhledávač zboží, eshopů a cen  |  E-internetové obchody  |  Nejlepšínákupy.cz  |  Centrum obchodu.net  |  Linkovník  |  Odkazovna  |  www.zlinske-stranky.cz  |  Kočárky, autosedačky, hračky  |  Ubytování  |  Pračky, chladničky, myčky nádobí  |  CK Soleada  |  Dárky  |  Sekční vrata, Garážová vrata  |  Zpětné odkazy  |  Kávovary shop online  |  Superhry  |  Vlasy, kosmetika  |  Florbalové hole a florbalky  |  Kulturistika  |  LEGO.Stavebnice-Hračky.cz  |  Recepty na Medovník  |  Překladatelské agentury  |  Kvalitní nářadí  |  Dveře, zárubně  |  Kontaktní čočky optika  |  Rybářské potřeby  |  Wallpapers zdarma  |  Dovolená last minute  |  Avon, kosmetika, avon lady, avon katalog  |  Ploty a pletivo  |  Kancelářské potřeby  |  Strongbody.cz  |  Reklamní předměty  |  Veratex - povlečení, prostěradla  |  Hračky pro děti - Hrackyprodeti.eu  |  Chci Masáž.cz  |  Chci KOŠILE.cz - internetový obchod  |  Výměna odkazů

optimalizace PageRank.cz

NAVRCHOLU.cz